Nạp tiền Liện hệ FB Admin 0911.595.468
Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Quang Nghĩa
mua ban acc lmht Quang Nghĩa đã mua Tài khoản #1575 giá 40,000đ - 1 tuần trước Quang Nghĩa đã mua Tài khoản #1511 giá 40,000đ - 2 tuần trước Nguyễn Ngọc Trí đã mua Tài khoản #1280 giá 3,000,000đ - 1 tháng trước Nguyễn Văn Hậu đã mua Tài khoản #1579 giá 20,000đ - 1 tháng trước Hà Nguyễn đã mua Tài khoản #1567 giá 9,000đ - 1 tháng trước Quang Nghĩa đã mua Tài khoản #1577 giá 40,000đ - 1 tháng trước Duc Minh Nguyen đã mua Tài khoản #1526 giá 9,000đ - 2 tháng trước Duc Minh Nguyen đã mua Tài khoản #1515 giá 40,000đ - 2 tháng trước Ngô Chí Thạch đã mua Tài khoản #1499 giá 20,000đ - 2 tháng trước Ngô Chí Thạch đã mua Tài khoản #1514 giá 40,000đ - 2 tháng trước Ngô Chí Thạch đã mua Tài khoản #1513 giá 40,000đ - 2 tháng trước Toàn Văn đã mua Tài khoản #1534 giá 9,000đ - 2 tháng trước Toàn Văn đã mua Tài khoản #1521 giá 9,000đ - 2 tháng trước Dinh Ngọc đã mua Tài khoản #1531 giá 9,000đ - 2 tháng trước Dinh Ngọc đã mua Tài khoản #1530 giá 9,000đ - 2 tháng trước

#1462 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 60
● Trang Phục: 42
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 42

Ngọc: 90

Giảm giá: 50%

1,500,000
1,000,000đ

MUA NGAY